mediacoach-Rini Jansen
 
(Advertentie)
febr.2012 een jaar mediaopvoeding en onderwijs

Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen. (Bron: Raad voor Cultuur)

We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere rol speelt. Via radio, televisie en internet krijgen we, volwassenen en kinderen elke dag een continue aanbod van  nieuws en informatie en dankzij onze mobiele telefoons zijn we voor collega’s, vrienden en familie altijd en overal bereikbaar. We lezen de e-mail via de mobiele telefoon, Skypen en chatten met familie en vrienden in het buitenland, hebben een profiel op sociale media sites als Hyves, Facebook en LinkedIn. Boodschappen kunnen zelfs via internet gekocht worden. Volwassenen kunnen overheidszaken online regelen. Het dagelijks leven is volledig gemedialiseerd. Kennis over hoe we met media om moeten gaan is dan ook een voorwaarde geworden voor volledige deelname aan de samenleving.

 6 partnerorganisaties van Mediawijzer.net hebben sinds juni 2010 gewerkt aan een antwoord op de vraag: ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’

 

Raamwerk
Bij de beantwoording van de vraag is een vertaalslag gemaakt van de theoretische definitie van mediawijsheid naar een raamwerk waarin uiteenlopende competenties van mediawijsheid zijn omgeschreven. De bruikbaarheid van het raamwerk werd getoetst in twee pilots. In deze pilots zijn aan de hand van het raamwerk meetinstrumenten ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en deelaspecten van mediawijsheid.

 

Ontwikkel uw eigen meetinstrument
Het raamwerk is opgenomen in een startdocument en biedt handvatten om een eigen meetinstrument te ontwikkelen dat is afgestemd op een gekozen medium en gewenste doelgroep.

 

bron:

http://www.mediawijzer.net/helderheid

mediawijsheidmeter. Hoe mediswijs bent U?

De Week van de Mediawijsheid is een gezamenlijk initiatief van expertisecentrum Mediawijzer.net en de openbare bibliotheken.

Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet als expertisecentrum voor mediawijsheid, om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie en wordt bestuurd door vijf grote Nederlandse organisaties die bij de oprichting door het ministerie van OCW zijn aangewezen:

  • de Nederlandse Publieke Omroep (NPO),
  • Stichting Kennisnet,
  • het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB),
  • het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
  • ECP-EPN, platform voor de Informatie Samenleving.
(Advertentie)