mediacoach-Rini Jansen
 
(Advertentie)
ideeënboek sociale media in het onderwijs
Facebook - veiligheidscentrum voor leerkrachten
(Advertentie)
Lespakket Kids In Actie Tegen Online Pesten

Muisje Max wil geen muisarm

 

De preventie van RSI-klachten moet gestart worden als kinderen voor het eerst achter de computer
gaan werken. Dit zal ervoor zorgen dat kinderen goede gewoonten ontwikkelen, zodat ze deze
zullen generaliseren naar de toekomstige werksituatie. Het is namelijk heel moeilijk om slechte
gewoonten op latere leeftijd af te leren of te corrigeren. Uit een telefonische enquête, in het kader
van deze afstudeeropdracht, is gebleken dat in groep 1 / 2 begonnen wordt met het gebruiken van
de computer op school. De fantasiewereld van kinderen in groep 1 is echter nog te groot en de
kinderen zijn nog net te jong om aspecten van preventie van RSI te kunnen begrijpen. Om deze
reden is gekozen om de preventie te richten op groep 2 van de basisschool in plaats van groep 1 /2

 

bron:

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36