mediacoach-Rini Jansen
 
(Advertentie)

Wie Nederlandse media volgt, kan niet om
homoseksualiteit heen.....

 

Mediawijsheid en homo-emancipatie
gaan hand in hand. Uit het onderzoek
van IPM Kidwise blijkt dat de school
een belangrijke invloedsomgeving voor
leerlingen vormt. School is een wereld op
zich, waar de peergroup-support én de
peergroup-pressure zich vijf dagen per week
manifesteren.......

 

bron: Van gay op tv naar de klas - Gay and school/ Nat.academie voor media en maatschappij

• Bewustwording Welke boodschap zenden diverse media (zowel gevestigde als sociale media) uit als het gaat om homoseksualiteit? Welke verschillende media zijn er?


• Begrip Welke invloedsfactoren (sociaal cultureel, religieus, financieel, professioneel) spelen een rol bij de totstandkoming van beelden en boodschappen rondom homoseksualiteit?


• Houding/attitude Wat vinden leerlingen van de door diverse media uitgezonden beelden en boodschappen? Kennen zij andere meningen dan die van hen zelf?


• Gedrag Hoe reageren leerlingen zelf naar aanleiding van deze beelden en boodschappen? Welk gedrag is gewenst als het gaat om school en leefklimaat.

 

bron: infoblad Van gay op tv naar de klas - Gay and school/ Nat.academie voor media en maatschappij

Albert Mol, dé eerste openlijk homoseksuele man op tv

Om alle Nijmeegse scholen voor primair onderwijs te stimuleren met het thema seksuele diversiteit aan de slag te gaan, biedt SchoolsOUT! hen 'een roze boekenpakket' aan. Vrijdag 8 juni om 13.00 uur overhandigt wethouder Henk Beerten het eerste boekenpakket aan basisschool de Muze in Nijmegen.

lees verder op:

http://www.ggd-nijmegen.nl/Nieuws/2012/06/Wethouder-Henk-Beerten-leest-roze-boek-voor.aspx

(Advertentie)
Koning en Koning digitaal (vanaf 09.35 min)